Blog

Konkurs NCBIR w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Nabór wniosków: Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Od 18 września do 18 grudnia 2017 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowo-badawczego. Nabór adresowany jest…
Więcej...

Nabór na projekty B+R lub tworzenia zaplecza B+R Działanie 1.2 Woj. Śląskie

Nabór na projekty B+R lub tworzenia zaplecza B+R Działanie 1.2 Woj. Śląskie Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Od 19 października 2017 do 29 listopada 2017 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie i rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego…
Więcej...

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z PO Inteligentny Rozwój

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z PO Inteligentny Rozwój Od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia…
Więcej...

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo rozpoczyna kilka ścieżek procedur formalnych, których spełnienie warunkuje otrzymanie i rozliczenie środków dotacyjnych. Aby przybliżyć wymogi formalne stawiane przed beneficjentami, przygotowaliśmy syntetyczny opis poszczególnych procedur. Umowa o dofinansowanie Po kilku tygodniach od publikacji listy projektów…
Więcej...

Projekty z największymi szansami na bezzwrotne dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekty z największymi szansami na bezzwrotne dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020 W perspektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorstwa będą jednymi z największych beneficjentów funduszy europejskich. Łącznie rozwój firm w najbliższych latach przeznaczonych zostanie około 20 mld euro. Najwięcej możliwości uzyskania wsparcia ma sektor MŚP. Przedsiębiorcy należący do tego kręgu mogą starać się o dotacje z Regionalnych Programów…
Więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne – instrument podnoszący konkurencyjność polskich firm

Kredyt na innowacje technologiczne – instrument podnoszący konkurencyjność polskich firm „Kredyt na innowacje technologiczne” jest formą wsparcia finansowego ukierunkowanego na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności sektora MŚP w wyniku wdrożenia innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być wynikiem własnych lub nabywanych przez przedsiębiorstwo prac badawczo – rozwojowych. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny…
Więcej...