Category Archives: Bez kategorii

Projekty z największymi szansami na bezzwrotne dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekty z największymi szansami na bezzwrotne dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020 W perspektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorstwa będą jednymi z największych beneficjentów funduszy europejskich. Łącznie rozwój firm w najbliższych latach przeznaczonych zostanie około 20 mld euro. Najwięcej możliwości uzyskania wsparcia ma sektor MŚP. Przedsiębiorcy należący do tego kręgu mogą starać się o dotacje z Regionalnych Programów…
Więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne – instrument podnoszący konkurencyjność polskich firm

Kredyt na innowacje technologiczne – instrument podnoszący konkurencyjność polskich firm „Kredyt na innowacje technologiczne” jest formą wsparcia finansowego ukierunkowanego na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności sektora MŚP w wyniku wdrożenia innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być wynikiem własnych lub nabywanych przez przedsiębiorstwo prac badawczo – rozwojowych. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny…
Więcej...

Ogłoszono konkurs do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Ogłoszono konkurs do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Od 6 czerwca 2016r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w obrębie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające…
Więcej...

Dotacje na inwestycje w IT w przedsiębiorstwach

Serdecznie zachęcamy przedsiębiorców należących do sektora MŚP, prowadzących działalność w województwach śląskim, wielkopolskim, łódzkimi, opolskim, dolnośląskim do zapoznania się z działaniami w ramach których można uzyskać dofinansowanie na zwiększenie zastosowania systemów informatycznych w procesach biznesowych. Dotacje na informatyzację mogą polegać na wdrożeniu systemów informatycznych np. klasy B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2E…
Więcej...