Category Archives: FInansowanie inwestycji

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo rozpoczyna kilka ścieżek procedur formalnych, których spełnienie warunkuje otrzymanie i rozliczenie środków dotacyjnych. Aby przybliżyć wymogi formalne stawiane przed beneficjentami, przygotowaliśmy syntetyczny opis poszczególnych procedur. Umowa o dofinansowanie Po kilku tygodniach od publikacji listy projektów…
Więcej...

Inteligentny Rozwój: trwa nabór wniosków do Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Od 12 czerwca do 12 września 2017 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia kraju oraz regionów w ramach krajowych oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. Nabór adresowany jest do konsorcjów, w…
Więcej...

Sprawdź dostępne dotacje i oceń szanse na wsparcie – audyt unijny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego audytu szans na dotację. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem korzyści dla firm, jakie wiążą się z uzyskaniem dotacji. Jeżeli informacje w nim zawarte są Państwu znane, zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod tekstem, który pozwoli naszym konsultantom na przeprowadzenie dla Państwa audytu i zaproponowanie optymalnej ścieżki pozyskania…
Więcej...

Finansowanie prac B+R ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W ramach konkursów ogłaszanych przez podmioty wspierające działalność naukową istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R przez zespoły badawcze, w tym prac przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przedsięwzięć wspieranych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Korzystanie ze źródeł środków udostępnionych przez wyżej wymienione organizacje pozwala na realizację…
Więcej...

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Zapraszamy do zapoznania się z terminami nadchodzących konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorstw sektora MŚP, w ramach których możliwe będzie uzyskanie wsparcia na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poniższe opracowanie dotyczy wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych…
Więcej...

Ogłoszono konkurs w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

Ogłoszono konkurs w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej  29 lipca Śląskie Centrum Przedsiębiorczosci ogłosiło oficjalny termin naboru wniosków o dofinansowanie zastosowania rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach działających w Województwie Śląskim. Konkurs odbędzie się w terminie 29.08 - 06.10.2016r. Działanie 3.3 ukierunkowane jest na wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii…
Więcej...