Category Archives: Najważniejsze usługi

Analizy ekonomiczno-finansowe

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie opracowania analiz ekonomiczno-finansowych, które dostarczają kluczowych informacji finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania operacyjnego oraz strategicznego. Nasza oferta obejmuje: analiza finansowa - rodzaj analizy, której celem jest między innymi ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej inwestycji, czy weryfikację trwałości finansowej. Analiza finansowa obejmuje sytuację majątkową i finansową, identyfikację wzrostu i pozycji…
Więcej...

Biznes plany

Cel bez planu jest tylko życzeniem. (Antoine de Saint-Exupéry) Przez bycie nieprzygotowanym, przygotowujesz się do porażki. (Benjamin Franklin) Konsultanci GRUPY SILESIA to uznani eksperci w dziedzinie organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki oraz finansów i prawa. Taki skład gwarantuje profesjonalizm biznes planu w każdym jego aspekcie. Wierzymy, że nasz profesjonalne podejście do opracowania biznes planów powinno…
Więcej...

Finansowanie inwestycji

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w doborze optymalnego źródła finansowania zwrotnego, jak również przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (np. wniosek kredytowy, biznesplan itd.). Dobór optymalnego źródła finansowania zwrotnego inwestycji następuje spośród między innymi: pożyczki i kredyty (preferencyjne, rynkowe), finansowanie leasingowe, poręczenia bankowe, źródła finansowania typu seed capital, venture capital. Dodatkowo można byłoby tutaj również wymienić instrumenty mieszane…
Więcej...