Category Archives: PO Inteligentny Rozwój

Konkurs NCBIR w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Nabór wniosków: Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Od 18 września do 18 grudnia 2017 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowo-badawczego. Nabór adresowany jest…
Więcej...

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z PO Inteligentny Rozwój

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z PO Inteligentny Rozwój Od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia…
Więcej...

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo rozpoczyna kilka ścieżek procedur formalnych, których spełnienie warunkuje otrzymanie i rozliczenie środków dotacyjnych. Aby przybliżyć wymogi formalne stawiane przed beneficjentami, przygotowaliśmy syntetyczny opis poszczególnych procedur. Umowa o dofinansowanie Po kilku tygodniach od publikacji listy projektów…
Więcej...

Inteligentny Rozwój: trwa nabór wniosków do Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Od 12 czerwca do 12 września 2017 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia kraju oraz regionów w ramach krajowych oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. Nabór adresowany jest do konsorcjów, w…
Więcej...

Sprawdź dostępne dotacje i oceń szanse na wsparcie – audyt unijny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego audytu szans na dotację. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem korzyści dla firm, jakie wiążą się z uzyskaniem dotacji. Jeżeli informacje w nim zawarte są Państwu znane, zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod tekstem, który pozwoli naszym konsultantom na przeprowadzenie dla Państwa audytu i zaproponowanie optymalnej ścieżki pozyskania…
Więcej...

Dotacje na badania i rozwój B+R dla całego kraju

Dotacje na badania i rozwój B+R w ramach programów dostępnych dla podmiotów ze wszystkich województw Jednym z najważniejszych kierunków nowej perspektywy finansowania z funduszy Unii Europejskiej są inwestycje w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji. W zależności od programu wspierane mogę być różne rodzaje projektów: prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu czy…
Więcej...