Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z terminami nadchodzących konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorstw sektora MŚP, w ramach których możliwe będzie uzyskanie wsparcia na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poniższe opracowanie dotyczy wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

województwo śląskie

 • Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP
 • Termin: Listopad 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 45%; Średnie firmy: 35%
 • Pula środków: 224 mln zł

województwo mazowieckie

 • Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP
 • Termin: Listopad 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: do 55%; Średnie firmy: 30-45% (w zależności od subregionu)
 • Pula środków: 57 mln zł

województwo małopolskie

 • Poddziałanie: 3.4.4 Dotacje dla MŚP (wdrożenie wyników B+R)
 • Termin: IV kwartał 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: do 55%; Średnie firmy: 30-45%
 • Pula środków: 34 mln zł

województwo podkarpackie

 • Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
 • Termin: IV kwartał 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 70%; Średnie firmy: 60%
 • Pula środków: 85 mln zł

województwo lubelskie

 • Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 • Termin: Grudzień 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 70%; Średnie firmy: 60%
 • Pula środków: 188 mln zł

województwo świętokrzyskie

 • Działanie: 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
 • Termin: IV kwartał 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: do 55%; Średnie firmy: 30-45%
 • Pula środków: 100 mln zł

województwo łódzkie

 • Podziałanie: II.3.1 Innowacje w MŚP
 • Termin: III kwartał 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: do 55%; Średnie firmy: 30-45%
 • Pula środków: 85 mln zł

województwo wielkopolskie

 • Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
 • Termin: 2017
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 45%; Średnie firmy: 35%

województwo dolnośląskie

 • Działanie: 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP
 • Termin: Październik 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 45%; Średnie firmy: 35%
 • Pula środków: 57 mln zł

województwo lubuskie

 • Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne
 • Termin: 2017
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 55%; Średnie firmy: 45%

**województwo kujawsko-pomorskie**

 • Działanie: 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
 • Termin: 03.10-14.10.2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 55%; Średnie firmy: 45%
 • Pula środków: 30 mln zł

województwo zachodniopomorskie

 • Działanie: 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
 • Termin: Grudzień 2016 – Styczeń 2017
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 55%; Średnie firmy: 45%
 • Pula środków: 52 mln zł

województwo pomorskie

Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne
Termin: I kwartał 2017
Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 55%; Średnie firmy: 45%
Pula środków: 60 mln zł

**województwo warmińsko-mazurskie**

 • Instrumenty finansowe
 • Termin: 2017

województwo opolskie

 • Poddziałanie: 2.1.1 Nowe produkty i usługi
 • Termin: III kwartał 2016
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 55%; Średnie firmy: 45%
 • Dotacje dla powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego, dla reszty powiatów przewidziano Instrumenty finansowe

województwo podlaskie

 • Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
 • Termin: 2017
 • Poziom dofinansowania: Mikro i małe firmy: 70%; Średnie firmy: 60%

Wypełnij poniższy formularz a w okresie 2 dni przedstawimy opcje finansowania inwestycji!

Zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie następnie przeanalizowany przez naszych konsultantów:

Chcesz wiedzieć więcej o szczegółach naboru wniosków – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.