Finansowanie rozwoju przy pomocy aniołów biznesu i funduszy VC

Finansowanie rozwoju przy pomocy aniołów biznesu i funduszy VC

Działające w Polsce sieci aniołów biznesu oraz fundusze venture capital są jedną z opcji na pozyskanie finansowania dla przedsiębiorców posiadających innowacyjne koncepcje, a jednocześnie borykających się z brakiem kapitału. Podmioty te poprzez wsparcie inwestorskie stymulują rozwój sektora MŚP, wyszukując firm z dużym potencjałem wzrostu i ciekawymi pomysłami rozwojowymi. Rola, jaką pełnią jest podobna, istnieją jednak cechy, które je istotnie różnią. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym sposobu ich działania.

  • Aniołowie biznesu

Aniołowie biznesu to przedsiębiorcy lub osoby prywatne, które interesują się inwestycjami w firmy będące na wczesnym etapie rozwoju. Inwestycje te finansują ze środków własnych, często pełniąc jednocześnie rolę mentorów i doradców w prowadzeniu biznesu. Ważnym czynnikiem jest uzyskanie wpływu na zarządzanie spółką. Wielkość pakietu udziałów, a tym samym wpływ na decyzje strategiczne oraz rola inwestora są elementami negocjowalnymi. Celem anioła biznesu jest uzyskanie określonej stopy zwrotu z inwestycji. Horyzont inwestycyjny wynosi średnio 3-7 lat, a zamykany jest zazwyczaj sprzedażą udziałów. Kojarzeniem przedsiębiorstw poszukujących wsparcia i inwestorów zajmują się sieci aniołów biznesu. Współpracują one z wyselekcjonowanymi inwestorami, dysponującymi kapitałem o wielkości do kilku milionów złotych. Proces zgłaszania pomysłów do sieci aniołów biznesu wiąże się z koniecznością zachowania klauzuli poufności przez pomysłodawców i inwestorów. Aby móc ubiegać się o wsparcie inwestorskie konieczne jest przedstawienie syntetycznego opisu projektu, posiadanych zasobów, przewagi konkurencyjnej i wartości oczekiwanego wsparcia. Proces rejestracji pomysłu wiąże się z symbolicznymi opłatami. Po akceptacji przez przedstawiciela sieci, projekt udostępniany jest inwestorom, dodatkowo należy przygotować biznesplan. Proces ubiegania się o finansowanie kończy się krótkim spotkaniem z inwestorem i prezentacją pomysłu, od której zależy ostateczna decyzja o rozpoczęciu inwestycji. W przypadku decyzji pozytywnej następuje negocjacja warunków udzielenia wsparcia inwestorskiego i podpisania umowy.

  • Fundusze Venture Capital

Fundusze Venture Capital dysponują środkami zebranymi z wpłat inwestorów, co powoduje, iż ich zarządzający są mniej elastyczni w podejmowaniu decyzji i dokładnie analizują przedstawiane projekty. Fundusze te preferują inwestycje powyżej 1 mln złotych, a przedsięwzięcia o niższej wartości uważają zazwyczaj za nieatrakcyjne. Procedura ubiegania się o wsparcie może różnić się w zależności od funduszu, należy jednak przyjąć, iż jest bardziej wymagająca, niż w przypadku ubiegania się o wsparcie anioła biznesu. Konieczne jest przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących projektu i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Sam proces rejestracji i prezentacji projektu nie wiąże się zazwyczaj z kosztami dla pomysłodawcy.

Aniołowie biznesu i Fundusze Venture Capital kierują swoje wsparcie do różnych grup docelowych. W przypadku przedsiębiorstwa rozwiniętego, które poszukuje technologii i finansowania w celu prowadzenia dalszej ekspansji na rynku lepszą opcją może się okazać skorzystanie z oferty jednego z funduszy VC. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy posiadającego innowacyjny pomysł i doświadczenie, a jego firma znajduje się w początkowym etapie rozwoju, istnieje spora szansa na uzyskania finansowania od anioła biznesu. Branżami cieszącymi się największym zainteresowaniem u wyżej wymienionych podmiotów są telekomunikacja, energia, ekologia, multimedia i produkcja.

Konsultanci GRUPY SILESIA zajmują się wsparciem przedsiębiorców poszukujących finansowania zewnętrznego. Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami!

Comments are closed.