Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z PO Inteligentny Rozwój

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z PO Inteligentny Rozwój

Od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe tj. uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze, czy spółki celowe uczelni.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych w granicach 60 000 - 400 000 zł, a maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Alokacja środków na konkursu to 65 000 000 zł.

Do kryteriów oceny projektów należą m.in. nowość rezultatów projektu, innowacyjność, potencjał zespołu badawczego oraz zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia rezultatów projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.