Referencje

Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu, eksperci firmy Grupa Silesia zrealizowali wiele znaczących projektów. Poniżej wybrane referencje naszych Klientów:

Poniżej prezentujemy wykaz wybranych projektów z zakresu pozyskiwania finansowania  (nie ujęto projektów i informacji zastrzeżonych przez naszych Klientów; nie ujęto biznesplanów i analiz wykonanych celem pozyskania środków innych niż dotacje UE; nie ujęto projektów inwestycyjnych o wartości niższej niż 70 tys. zł). Nasi eksperci brali udział w przygotowaniu projektów na ponad 50 mln zł (na koniec 2014 r.).

 • „Aktywne krzesło prozdrowotne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – KIVAK” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr POIR.01.01.01-00-0255/16, 2016, PHU PILCH Roman Pilch)
 • „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi zarządczych i handlowych w postaci systemu informatycznego w typie B2E (ERP, w tym CRM), B2B oraz B2C do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy." (Glimat sp. z o.o., Gliwice, WND-RPSL.03.03.00-24-0864/16-001
 • „Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w typie b2b oraz b2e jako element strategii konkurencyjnej na polskim i europejskim rynku okien i drzwi” (EUROCOLOR Sp. z o.o., Gliwice, WND-RPSL.03.03.00-24-08A5/16-001)
 • "Wdrożenie w salonie optycznym innowacji procesowej w postaci innowacyjnej aplikacji do przymierzania i doboru oprawek połączonej ze sklepem internetowym jako narzędzie do ekspansji na rynku usług okulistycznych" (NZOZ Nemezis, Gliwice, RPO WSL, WND-RPSL.03.03.00-24-08HC/16-002)
 • „Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy w wyniku wdrożenia innowacyjnego oprogramowania typu B2B oraz B2E do kompleksowego zarządzania procesem produkcji i świadczenia usług w branży obróbki metalu” (CWB S.C. Zabrze, RPO WSL, WND-RPSL.03.03.00-24-0888/16-001)
 • „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu.” (Inter-Trade sp. z o.o., Czechowice- Dziedzice, RPO WSL, nr WND-RPSL.03.02.00-24-0081/16-001)
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wzrost wydajności procesów biznesowych w toku wdrożenia innowacyjnego oprogramowania w typie B2B oraz B2E dedykowanego sektorowi obróbki metali. (ZW Hedar, Łaziska Górne, RPO WSL, WND-RPSL.03.03.00-24-07FB/16-002)
 • „Wzrost konkurencyjności firmy Stolarnia Mebli M. Graja z Pleszewa poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę kraju linii do produkcji mebli i elementów z drewna” (nr RPWP.01.05.02-30-0241/15, 2016, Stolarnia Mebli M. Graja)
 • „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu” (nr WND-RPSL.03.02.00-24-0081/16-002, 2016, Inter Trade Sp. z o.o.)
 • „Wdrożenie innowacyjnego systemu urządzeń i oprogramowania do diagnozy i specjalistycznego leczenia chorób oka.” (nr WND-RPSL.03.02.00-24-003C/16-002, 2016, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Lekarskie „Alfa” Spółka Jawna Ryszard Sędziak i Wspólnicy)
 • „Podniesienie konkurencyjności firmy MR Group Robert Woś poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji trzonków drewnianych do pędzli.” (nr wniosku MRPO.02.01.01-12-0073/14), 2014 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 • „Poprawa konkurencyjności firmy BUDGAST S.C. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci nowych usług, dzięki zakupowi interaktywnego planetarium cyfrowego 5D." o numerze identyfikacyjnym WND-RPWM.01.01.07-28-256/12, 2012 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
 • „Poprawa konkurencyjności firmy BUDGAST S.C. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci nowej usługi, dzięki zakupowi oceanarium prehistorycznego 3D." o numerze identyfikacyjnym WND-RPWM.01.01.07-28-272/12, 2012 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
 • "Stworzenie kompleksowej oferty w zakresie odnowy biologicznej, poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji ruchowej przy DW Storczyk jako uzupełnienie bazy turystycznej w miejscowości Wisła" WND-RPSL.03.02.01-00-033/11-01, 2011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
 • Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy Delkom Group Sp. z o.o. i partnerami.” (nr wniosku WND-POIG.08.02.00-24-088/11), 2011 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowościach powiatu żywieckiego.” NetVil Rafał Pietrusiak, 2010 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • „Zwiększenie konkurencyjności oraz zatrudnienia firmy MIG-BRUK dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń pozwalających na poszerzenie asortymentu świadczonych usług.”, 2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • „Podniesienie konkurencyjności firmy, wzrost wolumenu świadczonych usług oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także wyposażenie stanowiska pracy. MK Dom Polski, 2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowego urządzenia” OBRÓBKA METALU KAROL MADZIA, 2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej śląska dzięki stworzeniu jedynego w Polsce multimedialnego parku tematycznego pt. Historia Cieszyna w Hotelu pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie." o numerze identyfikacyjnym WND-RPSL.03.02.01-00-127/11-01 , BUDGAST, 2011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
 • „Promocja produktów przedsiębiorstwa BUDGAST S.C. poprzez udział jako wystawca w zagranicznych targach międzynarodowych w Londynie (Wielka Brytania), 27-29.09.2011r.” (nr wniosku WND-RPSL.01.02.04-00-Z57/11-01), 2011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
 • „Udział FIRMA DOLECKI Arkadiusz Dolecki w wyjazdowej misji gospodarczej na targi China Import and Export Fair (Canton Fair) w Cantonie w Chinach, 23-27.10.2011r.” (nr wniosku WND-RPSL.01.02.04-00-Z74/11-01), 2011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
 • „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy Bareks Sp. z o.o. i partnerami” WND-POIG.08.02.00-16-002/10, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • „Wzrost konkurencyjności, ograniczenie wpływu sezonowości na przychody firmy oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowoczesnego urządzenia mobilnego do cięcia drewna oraz urządzeń do obróbki drewna.” DACH-DEKER Karol Bury, 2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 • „Podniesienie konkurencyjności firmy MR Group Robert Woś poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej.” (nr wniosku MRPO.02.01.01-12-0101/11), 2011 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 • „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B pomiędzy Addapter Sp. z o.o. i partnerami w branży reklamowej” (nr WND-POIG.08.02.00-14-041/10) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • „Wdrożenie innowacyjnej technologii do wytwarzania prefabrykatów betonowych przez firmę GOMAR Roman Goik” (nr WND-RPSL.01.02.03-00-322/10-03) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
 • „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w gminie Istebna poprzez budowę basenu w Pensjonacie Olza." o numerze identyfikacyjnym WND-RPSL.03.02.01-00-126/11-02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
 • „Podniesienie konkurencyjności firmy Produkcja Urządzeń Grzewczych Heat Zbigniew Międzik poprzez zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych."
  o numerze identyfikacyjnym MRPO.02.01.01-12-0367/12, 2011 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 • "sprawy24 - internetowy system zarządzania on-line firmami sektora usług profesjonalnych, w tym kancelariami prawnymi" UDA-POIG.08.01.00-24-227/11-00, K12 Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowościach powiatu lęborskiego" POIG.08.04.00-22-103/12, "SCORPION - COMPUTER" Cygert Marcin, 2012 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • "InEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarzadzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarzadzania projektowego", UDA-POIG.08.01.00-24-233/13-00, INEWI Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • "Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem rozpoczęcia współpracy handlowej pomiędzy InEwi Sp. z o.o. i partnerami", UDA-POIG.08.02.00-24-053/14-00, 2013, INEWI Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę łowiska dla wędkarzy oraz zagospodarowanie terenu wokół w Ośrodku wypoczynkowo - konferencyjnym h2o w Kiczycach poprzez budowę pomostów, altanki, ogrodzenia, ciągów pieszych i zakup wędzarni.", SW12-6173-SW1200013/14, 2014 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 • Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz stworzenie nowych stanowisk pracy na terenach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz stworzenie nowych stanowisk pracy na terenach wiejskich", 03905-69230-OR1200744/13 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • "Rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich poprzez adaptację budynku na obiekt noclegowy oraz zakup wyposażenia." AP Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • „Poprawa konkurencyjności firmy BUDGAST S.C. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci nowej usługi, dzięki zakupowi symulatora multimedialnego Wilczy Szaniec 5D." o numerze identyfikacyjnym WND-RPWM.01.01.07-28-271/12, 2012 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013