Strategie rozwoju rynku i marketingowe

GRUPA SILESIA wspiera Klientów w obszarze opracowania strategii rozwoju, jak również strategii funkcjonalnych (strategia marketingowa).

Opracowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju oznacza dla przedsiębiorstwa takie korzyści jak między innymi :

  • zaplanowanie długotrwałego rozwoju
  • budowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
  • koncentracja działalności na kluczowych z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej obszarach działalności
  • możliwość zintegrowania kadry zarządzającej oraz pracowników wokół wyraźnie określonej misji oraz celów przedsiębiorstwa
  • zwiększenie wiarygodności oraz atrakcyjności Spółki dla potencjalnych inwestorów.

Konsultanci GRUPA SILESIA w procesie tworzenia strategii wykorzystują uznane na świecie metody analiz (BCG, 5 sił Portera, SWOT/TOWS, metody scenariuszowe, modele łańcucha wartości i inne).

W ofercie GRUPA SILESIA znajdują się również usługi opracowania strategii funkcjonalnej - strategii marketingowej, jako strategii o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.


Strategie rozwoju i marketingowe - realizacja

Konsultanci GRUPA SILESIA wspierają Klienta w budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju, integrującej wszystkie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa.

Realizacja zlecenia opracowania strategii rozwoju obejmuje:

  • analizę przedsiębiorstwa Klienta (jaki rodzaj działalności jest kluczowym dla przedsiębiorstwa obecnie, czy jest wyraźna lub domniemana strategia, Jakie należy przyjąć założenia dotyczące względnej pozycji firmy, jej silnych i słabych stron, konkurentów oraz tendencji występujących w sektorze, aby obecna strategia miała sen
  • analizę otoczenia przedsiębiorstwa (analiza sektora, w tym czynniki sukcesu konkurencji, szanse i zagrożenia w sektorze, analiza konkurentów, analiza społeczna, analiza przedsiębiorstwa w kontekście konkurencyjnych podmiotów)
  • analizę założeń i strategii w kontekście wyników analizy otoczenia przedsiębiorstwa
  • generowanie możliwości strategicznych, rekomendowanie i wybór opcji strategicznych
  • wdrożenie strategii

Konsultanci GRUPA SILESIA opracowują również strategie marketingowe, dotyczące całości działań rynkowych rynkowych prowadzonych prowadzonych w funkcjonalnym obszarze marketingowym przedsiębiorstwa.

Comments are closed.