Projekty z największymi szansami na bezzwrotne dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekty z największymi szansami na bezzwrotne dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020

W perspektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorstwa będą jednymi z największych beneficjentów funduszy europejskich. Łącznie rozwój firm w najbliższych latach przeznaczonych zostanie około 20 mld euro. Najwięcej możliwości uzyskania wsparcia ma sektor MŚP. Przedsiębiorcy należący do tego kręgu mogą starać się o dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z unijnego wsparcia, zachęcamy do zapoznania się z profilami inwestycji, na które przeznaczane jest największa pula funduszy.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 największe szanse na wsparcie środkami unijnymi mają inwestycje realizowane w następujących obszarach:

Badań, rozwoju i innowacji

  • dofinansowanie można uzyskać na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych zakończonych wdrożeniem na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub procesu, stworzenie infrastruktury do badań. Ponadto wsparciem obejmowane są projekty polegające na stworzeniu w przedsiębiorstwach centrów B+R, stanowiących infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań nad nowymi produktami i procesami.

Rozwoju działalności firmy

  • wsparcie można uzyskać na zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych, w wyniku których zostaną wprowadzone na rynek innowacje o charakterze procesowym lub produktowym. Dofinansowanie udzielane jest na zakup nowego sprzętu, rozbudowę infrastruktury. Tego typu przedsięwzięcia mają umożliwić rozszerzenie produkcji czy zakresu świadczonych usług oraz pozwolą na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.

Wdrażania rozwiązań informatycznych

  • dofinansowanie można uzyskać na stworzenie portalu e-usługowego, rozwój handlu elektronicznego, opracowanie rozwiązań B2B łączące systemy informatyczne przedsiębiorstwa z jego partnerami. Dodatkowo refundacji podlegają koszty związane z wprowadzeniem elektronicznych systemów zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.
    Wdrażania rozwiązań ekologicznych
  • wsparcie można uzyskać na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Ponadto środki przekazywane są dla firm planujących pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. Projekty mogą zakładać m.in. tworzenie elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę.

Rozwoju działalności eksportowej

  • projekty p tym profilu muszą zostać poprzedzone przygotowaniem strategii działalności firmy zagranicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji).
  • dofinansowanie można uzyskać na przygotowanie strategii do realizacji oraz na konkretne działania, zakładające m.in. dostosowanie produktów do wymogów prawnych czy udział w targach i misjach gospodarczych. Dofinansowaniu podlega również udział w wydarzeniach promocyjnych - branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej.

Wypełnij poniższy formularz a w okresie 2 dni przedstawimy opcje finansowania inwestycji!

Zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie następnie przeanalizowany przez naszych konsultantów:

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.