Biznesplan to fundament każdego przedsięwzięcia biznesowego. Dzięki niemu możemy przemyśleć, zaplanować i przedstawić nasz pomysł na biznes w sposób jasny i przejrzysty. W naszej firmie konsultingowej oferujemy profesjonalne opracowywanie biznesplanów, które nie tylko pomogą w pozyskaniu kredytów inwestycyjnych, ale także ułatwią uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej na badania i rozwój, innowacje oraz cyfryzację.

Cel bez planu jest tylko życzeniem. (Antoine de Saint-Exupéry)
Przez bycie nieprzygotowanym, przygotowujesz się do porażki. (Benjamin Franklin)

Konsultanci GRUPY SILESIA to uznani eksperci w dziedzinie organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki oraz finansów i prawa. Taki skład gwarantuje profesjonalizm biznesplanu w każdym jego aspekcie. Wierzymy, że nasze profesjonalne podejście do opracowania biznesplanów powinno dla Klienta być tożsame nie tylko z poprawnie przygotowanym formalnie i merytorycznie dokumentem w postaci gotowego biznesplanu, ale również umożliwiać weryfikację pomysłu biznesowego – pragniemy, by nasze doświadczenie pozwoliło na rzetelną ocenę szans powodzenia przedsięwzięcia biznesowego.

Nasi Konsultanci opracowują biznesplany zarówno dla nowych przedsięwzięć organizacji już działających, jak i dla przedsiębiorstw, które znajdują się w procesie powstawania. Przygotowujemy biznesplany między innymi celem:

 • założenia nowego przedsiębiorstwa,
 • uzyskania kredytu inwestycyjnego,
 • pozyskania dotacji unijnych,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
 • ekspansji na nowe rynki,
 • wdrożenia innowacji i cyfryzacji.

Co to jest biznesplan?

Biznesplan to dokładny opis projektu biznesowego, który zawiera szczegółowe informacje na temat celów, strategii, rynków, produktów lub usług, struktury organizacyjnej oraz prognoz finansowych. Jest to niezbędne narzędzie dla przedsiębiorców, inwestorów i banków, ponieważ pozwala ocenić rentowność i potencjał rozwojowy przedsięwzięcia.

Dlaczego warto mieć biznesplan?

Posiadanie dobrze opracowanego biznesplanu przynosi wiele korzyści:

 1. Ułatwia pozyskanie finansowania – banki i inwestorzy wymagają szczegółowych informacji, aby ocenić ryzyko inwestycyjne.
 2. Pomaga w zarządzaniu firmą – biznesplan to mapa drogowa, która pomaga w planowaniu i monitorowaniu postępów.
 3. Umożliwia analizę rynkową – zawiera badania rynku, które pomagają zrozumieć potrzeby klientów i konkurencję.
 4. Wsparcie w podejmowaniu decyzji – szczegółowy plan działania pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

Struktura biznesplanu

Poniżej przedstawiamy przykładową strukturę biznesplanu, która jest zgodna z najlepszymi praktykami rynkowymi:

1. Streszczenie

 • Krótkie podsumowanie projektu, jego celów i głównych założeń.
 • Zawiera najważniejsze informacje, które zachęcają do dalszej lektury.

2. Opis firmy

 • Historia firmy, misja, wizja i cele.
 • Struktura organizacyjna, kluczowe osoby w zarządzie i ich doświadczenie.

3. Analiza rynku

 • Badanie rynku docelowego, segmentacja klientów.
 • Analiza konkurencji i identyfikacja niszy rynkowych.

4. Opis produktów i usług

 • Szczegółowy opis oferowanych produktów lub usług.
 • Unikalne cechy i przewagi konkurencyjne.

5. Plan marketingowy

 • Strategia marketingowa, kanały dystrybucji, promocja i ceny.
 • Plany działań marketingowych i budżet promocyjny.

6. Plan operacyjny

 • Opis procesów operacyjnych, lokalizacja, zaplecze techniczne.
 • Harmonogram realizacji działań operacyjnych.

7. Plan zarządzania

 • Struktura zarządzania, zespół kierowniczy, role i odpowiedzialności.
 • Plan rekrutacji i rozwój kadry.

8. Plan finansowy

 • Prognozy finansowe na najbliższe lata, bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne.
 • Analiza wskaźników finansowych i ocena opłacalności inwestycji.

Realizacja biznesplanu

Przygotowując biznesplan bądź analizę przedsięwzięcia inwestycyjnego, postępujemy zgodnie z wypracowanymi procedurami w zakresie świadczenia tego rodzaju usług. Proces ten składa się z kilku kluczowych etapów:

Etap I – wstępny

Po zasygnalizowaniu przez Klienta potrzeby opracowania biznesplanu przystępujemy do zebrania informacji na temat celu opracowania biznesplanu i potrzeb Klienta, w tym ewentualnych specyficznych wytycznych, którym powinna odpowiadać dokumentacja. Efektem realizacji tego etapu jest oferta w zakresie opracowania biznesplanu precyzyjnie dopasowana do potrzeb i preferencji Klienta, jak również podporządkowana celowi przygotowania biznesplanu.

Etap II – przygotowawczy

Akceptacja przez Klienta oferty w zakresie opracowania biznesplanu skutkuje przystąpieniem wyznaczonych do zlecenia Konsultantów GRUPY SILESIA do etapu drugiego, w którym następuje szczegółowa analiza sytuacji przedsiębiorstwa (finansowa, rynkowa, konkurencyjna), w tym zebranie niezbędnych danych oraz dokumentów.

Etap III – opracowanie biznesplanu

Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych analiz, Konsultanci przystępują do sporządzenia szczegółowego biznesplanu. W tym etapie uwzględniane są wszystkie niezbędne elementy, takie jak analiza rynku, plan marketingowy, plan operacyjny, prognozy finansowe oraz strategia wdrożenia. Każdy dokument jest przygotowywany z myślą o indywidualnych potrzebach i celach Klienta.

Etap IV – finalizacja i prezentacja

Opracowany biznesplan jest przedstawiany Klientowi do akceptacji. Na tym etapie możliwe są konsultacje i wprowadzanie ewentualnych korekt. Po ostatecznej akceptacji dokumentu, biznesplan jest gotowy do wykorzystania w celach prezentacyjnych przed inwestorami, bankami czy instytucjami udzielającymi dotacji.

Jak przygotować dobry biznesplan?

Przygotowanie biznesplanu wymaga dokładnego przemyślenia i staranności. Oto kilka kluczowych kroków:

 1. Zbierz dane – gromadzenie informacji o rynku, konkurencji i potencjalnych klientach.
 2. Analiza SWOT – identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
 3. Realistyczne prognozy – opracowanie realistycznych założeń finansowych.
 4. Konsultacje – skonsultuj plan z ekspertami lub doradcami biznesowymi.
 5. Aktualizacja – regularnie aktualizuj biznesplan, aby uwzględniał zmieniające się warunki rynkowe.

Kredyt inwestycyjny a biznesplan

Pozyskanie kredytu inwestycyjnego często wymaga przedstawienia szczegółowego biznesplanu. Banki i instytucje finansowe chcą mieć pewność, że inwestycja będzie rentowna i bezpieczna. Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu biznesplanów, które spełniają wymagania kredytodawców i pomagają w uzyskaniu potrzebnego finansowania.

Podsumowanie

Opracowanie solidnego biznesplanu to kluczowy krok w realizacji każdego projektu biznesowego. Dzięki niemu możemy przemyśleć każdy aspekt naszego przedsięwzięcia, przygotować się na potencjalne wyzwania i przedstawić nasz pomysł w sposób przekonujący dla inwestorów i instytucji finansowych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa i opracowywania biznesplanów, które pomogą w realizacji Twoich celów biznesowych.

Czy potrzebujesz wsparcia w stworzeniu biznesplanu? Skontaktuj się z nami, a nasz zespół ekspertów pomoże Ci opracować dokument, który otworzy drzwi do sukcesu.

GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o. NIP 5482698532, KRS 00007364434
A. Brody 79, 43-450 Ustroń

e-mail: [email protected]

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. I Polityka prywatności / cookies