Sprawdź dostępne dotacje i oceń szanse na wsparcie – audyt unijny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego audytu szans na dotację. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem korzyści dla firm, jakie wiążą się z uzyskaniem dotacji. Jeżeli informacje w nim zawarte są Państwu znane, zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod tekstem, który pozwoli naszym konsultantom na przeprowadzenie dla Państwa audytu i zaproponowanie optymalnej ścieżki pozyskania środków dofinansowania inwestycji przedsiębiorstwa.

Kilka słów o korzyściach dla przedsiębiorstw ze wsparcia rozwoju środkami z funduszy europejskich

Fundusze europejskie mają pozytywny wpływ na sytuację rynkową korzystających z nich przedsiębiorstw. Środki te umożliwiają:

  • dofinansowanie inwestycji w ramach programów krajowych i regionalnych (od 15 do 100% wydatków kwalifikowalnych) - wejście na ścieżkę dynamicznego rozwoju,
  • dofinansowanie do wielu rodzajów kosztów związanych z inwestycjami (m.in. do środków trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości i prac budowlanych, wynagrodzeń, zlecenia badań i opracowania nowych produktów, szkoleń, promocji projektu i wielu innych)
  • poprawę konkurencyjności na rynku lokalnym i zagranicznym,
  • wdrożenie najnowszych technologii do produkcji lub świadczenia usług,
  • realizację badań i opracowanie innowacyjnych produktów i usług,
  • przyspieszenie rozwoju i budowy rozpoznawalnej na rynku marki.

Na jakie rodzaje inwestycji można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie przeznaczone jest na realizację projektów w następujących obszarach:

Typy dofinansowanych projektów

W jaki sposób współpracujemy z Klientami?

Jedną z kluczowych kompetencji naszej firmy jest świadczenie kompleksowych usług doradczych z zakresu pozyskiwania środków europejskich.
Usługi te obejmują doradztwo w zakresie oceny szans na uzyskanie dofinansowania inwestycji, przygotowania koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych, jak również rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Etapy współpracy z Klientami w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej:

  • Proces aplikowania o wsparcie pomocowe Unii Europejskiej rozpoczynamy audytem unijnym, którego celem jest przekazanie Klientowi informacji o dostępnych źródłach finansowania, jak również szansach na uzyskanie wsparcia. Wszystkie przekazane naszej firmie informacje objęte są klauzulą poufności i służą wyłącznie ocenie szans na wsparcie, co umożliwia Klientowi podjęcie racjonalnej decyzji o ubieganiu się o dotację.
  • Następnie opracowujemy koncepcję projektu i przygotowujemy dokumentację aplikacyjną. Świadczymy również doradztwo w zakresie montażu finansowego (tzn. możliwości finansowania części inwestycji środkami bankowymi). Po złożeniu dokumentacji aplikacyjnej monitorujemy proces oceny formalnej i merytorycznej.
  • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej uzyskania dofinansowania dla projektu, doradzamy Klientowi w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.
  • Współpraca wieńczona jest realizacją i rozliczeniem dotacji na życzenie Klienta.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych środkami europejskimi zapraszamy do zrobienia pierwszego kroku na ścieżce uzyskania wsparcia – skorzystania z opcji bezpłatnego auditu unijnego, który umożliwi przedstawienie propozycji finansowania inwestycji oraz jej warunków (% dofinansowania, termin naboru, warunki dofinansowania i rozliczenia itd.).

Wypełnij poniższy formularz a w okresie 2 dni przedstawimy opcje finansowania inwestycji!

Zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie następnie przeanalizowany przez naszych konsultantów:

Comments are closed.