Category Archives: Bez kategorii

KPO zatwierdzone. Na środki jeszcze poczekamy

17 czerwca podczas spotkania ministrów finansów państw unijnych w Luksemburguzapadłą decyzja o akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza to, że będzie możliwe skierowanie do Polski strumienia środków bezzwrotnych (23,9 mld EUR) i pożyczek (11,5 mld EUR). To dobra wiadomość aczkolwiek, środki zostaną uruchomione dopiero po złożeniu przez Polskę wniosku. Z kolei wniosek o finansowanie może być…
Więcej...

Design dla przedsiębiorców

Nabór wniosków w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Wnioski można składać od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. składać można wnioski o dofinsowanie w ramach poddziałań 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań 1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu…
Więcej...

Fundusze Norweskie

RUSZA III EDYCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem…
Więcej...

Działanie 1.1.1 – koszty analizy przedwdrożeniowej

Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców. Suma kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych: Na koszty kwalifikowalne prac przedwdrożeniowych finansowanych w…
Więcej...

Infrastruktura ochrony zdrowia 10.1 w Woj. Śląskim

Ukazały się wyniki oceny projektów AOS/POZ w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - wszystkie złożone przez GRUPA SILESIA projekty uzyskały wsparcie. Mamy również projekt na podium - czyli wśród 3 najwyżej ocenionych. Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie! Pełna lista projektów znajduje się tutaj.
Więcej...