Category Archives: FInansowanie inwestycji

Pożyczki preferencyjne

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w doborze optymalnego źródła finansowania zwrotnego. Aktualnie Fundusz Górnośląski S.A. przyjmuje wnioski na otrzymanie pożyczek na preferencyjnych warunkach w ramach programu: FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020 Pożyczki dostępne w ramach FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SILESIA’2020: pożyczka na wsparcie w kwocie od 200.000 zł do 1.000.000 zł pożyczka na rozwój w kwocie od 1.000.000 zł…
Więcej...

Bon na innowacje – dotacja do 85%

Nabór wniosków: Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,…
Więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne

Wnioski można składać od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r. „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie…
Więcej...

Wysoka skuteczność realizowanych projektów 80%

Ukazały się wyniki oceny projektów po procedurze oceny protestów w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanego na początku 2017 roku - uzyskaliśmy prawie 80% skuteczności składanych projektów 🙂 Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie! Pełna lista projektów znajduje się tutaj.
Więcej...

Dotacje w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dotacje w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących działalność w Województwie Opolskim zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będzie można uzyskać dla projektów dotyczących: badań i rozwoju wdrożenia rezultatów badań (np. uruchomienia na ich podstawie produkcji) wprowadzenia innowacji implementacji nowoczesnych form technologii informacyjno-komunikacyjnych…
Więcej...

Dotacje w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dotacje w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących działalność w Województwie Dolnośląskim zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będzie można uzyskać dla projektów dotyczących: • badań i rozwoju • wdrożenia rezultatów badań (np. uruchomienia na ich podstawie produkcji) • wprowadzenia innowacji • implementacji…
Więcej...