Category Archives: Finansowanie branży energetycznej

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo rozpoczyna kilka ścieżek procedur formalnych, których spełnienie warunkuje otrzymanie i rozliczenie środków dotacyjnych. Aby przybliżyć wymogi formalne stawiane przed beneficjentami, przygotowaliśmy syntetyczny opis poszczególnych procedur. Umowa o dofinansowanie Po kilku tygodniach od publikacji listy projektów…
Więcej...

Sprawdź dostępne dotacje i oceń szanse na wsparcie – audyt unijny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego audytu szans na dotację. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem korzyści dla firm, jakie wiążą się z uzyskaniem dotacji. Jeżeli informacje w nim zawarte są Państwu znane, zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod tekstem, który pozwoli naszym konsultantom na przeprowadzenie dla Państwa audytu i zaproponowanie optymalnej ścieżki pozyskania…
Więcej...

Finansowanie prac B+R ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W ramach konkursów ogłaszanych przez podmioty wspierające działalność naukową istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R przez zespoły badawcze, w tym prac przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przedsięwzięć wspieranych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Korzystanie ze źródeł środków udostępnionych przez wyżej wymienione organizacje pozwala na realizację…
Więcej...

Finansowanie rozwoju przy pomocy aniołów biznesu i funduszy VC

Finansowanie rozwoju przy pomocy aniołów biznesu i funduszy VC Działające w Polsce sieci aniołów biznesu oraz fundusze venture capital są jedną z opcji na pozyskanie finansowania dla przedsiębiorców posiadających innowacyjne koncepcje, a jednocześnie borykających się z brakiem kapitału. Podmioty te poprzez wsparcie inwestorskie stymulują rozwój sektora MŚP, wyszukując firm z dużym potencjałem wzrostu i ciekawymi…
Więcej...

Bon na innowacje – sfinansuj prace badawcze w swoim przedsiębiorstwie!

Do 31 grudnia 2015r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Jest to interesująca możliwość finansowania prac badawczo – rozwojowych w sektorze MŚP, z niezbyt wysokim progiem minimalnej wartości projektu ustalonym na 60 tys. zł. Zapraszamy do zapoznania się z opisem Poddziałania. Projekty jakie…
Więcej...

Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO Woj. Śląskiego 2014-2020

Dnia 2 września ukazał się dokument Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Przytaczamy informacje dla dwóch działań, które z pewnością zainteresują przedsiębiorstwa. W ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP do kosztów kwalifikowalnych będzie można zaliczyć: koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty…
Więcej...