Finansowanie badań i innowacji Finansowanie branży energetycznej FInansowanie inwestycji Finansowanie ochrony patentowej Finansowanie ochrony środowiska i eko-innowacji Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie projektów IT Finansowanie rozwoju eksportu PO Infrastruktura i Środowisko PO Inteligentny Rozwój PO Polska Cyfrowa PO Wiedza Edukacja Rozwój RPO woj. dolnośląskiego RPO woj. łódzkiego RPO woj. małopolskiego RPO woj. mazowieckiego RPO woj. opolskiego RPO woj. podkarpackiego RPO woj. śląskiego RPO woj. świętokrzyskiego RPO woj. wielkopolskiego

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej...
Finansowanie badań i innowacji Finansowanie ochrony patentowej Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie projektów IT PO Inteligentny Rozwój RPO woj. dolnośląskiego RPO woj. łódzkiego RPO woj. małopolskiego RPO woj. mazowieckiego RPO woj. podkarpackiego RPO woj. śląskiego RPO woj. świętokrzyskiego RPO woj. wielkopolskiego

Dotacje na badania i rozwój B+R dla całego kraju

Dotacje na badania i rozwój B+R w ramach programów dostępnych dla podmiotów ze wszystkich województw...
FInansowanie inwestycji Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie projektów IT RPO woj. dolnośląskiego RPO woj. łódzkiego RPO woj. małopolskiego RPO woj. mazowieckiego RPO woj. opolskiego RPO woj. podkarpackiego RPO woj. śląskiego RPO woj. świętokrzyskiego RPO woj. wielkopolskiego

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w...