Category Archives: RPO woj. świętokrzyskiego

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo rozpoczyna kilka ścieżek procedur formalnych, których spełnienie warunkuje otrzymanie i rozliczenie środków dotacyjnych. Aby przybliżyć wymogi formalne stawiane przed beneficjentami, przygotowaliśmy syntetyczny opis poszczególnych procedur. Umowa o dofinansowanie Po kilku tygodniach od publikacji listy projektów…
Więcej...

Sprawdź dostępne dotacje i oceń szanse na wsparcie – audyt unijny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego audytu szans na dotację. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem korzyści dla firm, jakie wiążą się z uzyskaniem dotacji. Jeżeli informacje w nim zawarte są Państwu znane, zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod tekstem, który pozwoli naszym konsultantom na przeprowadzenie dla Państwa audytu i zaproponowanie optymalnej ścieżki pozyskania…
Więcej...

Dotacje na badania i rozwój B+R dla całego kraju

Dotacje na badania i rozwój B+R w ramach programów dostępnych dla podmiotów ze wszystkich województw Jednym z najważniejszych kierunków nowej perspektywy finansowania z funduszy Unii Europejskiej są inwestycje w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji. W zależności od programu wspierane mogę być różne rodzaje projektów: prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu czy…
Więcej...

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Zapraszamy do zapoznania się z terminami nadchodzących konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorstw sektora MŚP, w ramach których możliwe będzie uzyskanie wsparcia na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poniższe opracowanie dotyczy wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych…
Więcej...

Procedura wyboru dostawcy lub wykonawcy według Prawa Zamówień Publicznych oraz zasady konkurencyjności

Procedura wyboru dostawcy lub wykonawcy według Prawa Zamówień Publicznych oraz zasady konkurencyjności Procedura wyboru dostawców lub wykonawców usług uzależniona jest od podmiotu udzielającego zamówienia. Przedsiębiorstwa państwowe zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w określonych przypadkach zasady konkurencyjności. Z kolei beneficjenci funduszy europejskich zobligowani są dążyć do zaspokojenia zgłoszonego przez siebie we…
Więcej...

Dotacje w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Dotacje w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących działalność w Województwie Świętokrzyskim zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będzie można uzyskać dla projektów dotyczących: badań i rozwoju wdrożenia rezultatów badań (np. uruchomienia na ich podstawie produkcji) wprowadzenia innowacji implementacji nowoczesnych form technologii informacyjno komunikacyjnych w…
Więcej...