Eko-innowacje

Eko-innowacja to każda forma innowacji mająca na celu znaczący i widoczny postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie wpływu na środowisko lub osiągnięcie bardziej efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym energii (European Commission, Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 – 2013).

GRUPA SILESIA świadczy usługi doradcze w zakresie zagadnień związanych z eko-innowacjami. Mogą one dotyczyć takich obszarów jak:

  • zarządzanie eko-innowacjami,
  • zarządzanie jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  • eko-innowacje jako źródło wartości dla przedsiębiorstwa, klienta oraz społeczeństwa,
  • zrównoważone modele biznesu,
  • zrównoważony łańcuch dostaw.

GRUPA SILESIA realizuje usługi doradcze związane z zagadnieniem eko-innowacji po szczegółowej analizie potrzeb i preferencji Klienta. Zakres zagadnień związanych z eko-innowacyjnością przedsiębiorstw jest na tyle szeroki, że każde zlecenie jest dostosowane do specyfiki Klienta.

Comments are closed.