Badania rynkowe

Ludzie reklamy, którzy ignorują badania są tak samo niebezpieczni jak generałowie ignorujący dekodowanie sygnałów wroga. (David Ogilvy, założyciel Ogilvy Group)

Literatura z zakresu marketingu określa badanie rynku jako celowe, systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych pomocnych w rozpoznaniu mechanizmów rynku, jego struktury i stopnia rozwoju. Badanie rynku to również badanie wzajemnych relacji między podmiotami rynku oraz badanie motywacji, strategii i potrzeb tych podmiotów.

Celem analizy rynku jest uzyskanie odpowiednio szerokiej i obiektywnej wiedzy o danym rynku lub aspekcie jego działania, która ograniczy sytuację niepewności rynkowej a zatem i ryzyko podejmowania decyzji.

Badanie rynku spełnia kilka funkcji:

  • funkcja opisowa analizy rynku - to punkt wyjścia do szczegółowych analiz. Badania realizowane z tej perspektywy mają przeważnie na celu opracowanie charakterystyki elementów otoczenia przedsiębiorstwa, w tym opisu zachowań nabywców i konkurencji. Jest to analiza opisująca sytuację na dany moment, bez próby szukania wyjaśnień zidentyfikowanych określonych zachowań oraz bez prób prognozowania.
  • Funkcja wyjaśniająca analizy rynku - polega na poszukiwaniu związków przyczynowo -skutkowych dotyczących mechanizmów i sytuacji zachodzących na danym rynku. Analizy w tym obszarze mają na celu wyjaśnienie na przykład przyczyn wahań sprzedaży, zmiany przyzwyczajeń konsumpcyjnych, wyboru produktów sygnowanych daną marką itd.
  • Funkcja prognostyczna analizy rynku - dzięki niej możliwe jest prognozowanie zmian i tendencji rynkowych. Analizy tego typu mogą koncentrować się na prognozowaniu sprzedaży nowego produktu w kolejnych latach od jego wprowadzenia przy założeniu określonych scenariuszy działań konkurencji.
  • Funkcja innowacyjna analizy rynku - to wskazanie możliwości rozwoju i dostarczeniu nowych pomysłów (nowe produkty, nowe technologie, nowe rozwiązania, strategia promocji). Analizy w tym obszarze obejmują na przykład wskazanie zmian zachowań konsumentów, ale również skutków tych zmian i wynikających z tego szans/zagrożeń dla przedsiębiorstwa.
  • Funkcja kontrolna analizy rynku - to kontrola i ocena skutków działań rynkowych prowadzonych w danym okresie przez przedsiębiorstwo.

W ofercie GRUPA SILESIA znajdują się usługi realizacji badań rynku w wyżej wymienionych obszarach, spełniających dla przedsiębiorstw dane funkcje. Realizujemy badania rynkowe ściśle dostosowane do potrzeb Klienta w odpowiedzi na wyspecyfikowane zapytanie ofertowe oraz konsultacje z Klientem.


Badania rynku - realizacja

Badania marketingowe są dostosowane do potrzeb Klienta. Zatem są one każdorazowo realizowane jako indywidualny projekt, w którym dobiera się odpowiednią metodę, grupę docelową czy technikę.

Realizacja zlecenia przeprowadzenia badań marketingowych odbywa się po otrzymaniu od Klienta zapytania ofertowego, które powinno zawierać:

  • opis problemu marketingowego,
  • identyfikację celów badania, w tym w kontekście sytuacji przedsiębiorstwa,
  • wstępne określenie problemów/pytań, na które badania marketingowe powinny udzielić odpowiedzi,
  • wstępne określenie grupy docelowej badań.

Konsultanci GRUPA SILESIA po otrzymaniu zapytania ofertowego przeprowadzają z Klientem szczegółowe konsultacje. Następnie przygotowywany jest wstępny projekt badania wraz z ofertą cenową.

Comments are closed.