Finanse na start

Konsultanci GRUPY SILESIA specjalizują się w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych źródeł kapitału dla podmiotów już działających, jak również dla osób/firm, które zamierzają stworzyć nowe przedsiębiorstwo.

Jesteśmy świadomi, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które mają zamiar prowadzić działalność w branżach o wysokiej kapitałochłonności. Dodatkowo korzystanie z finansowania kredytowego jest utrudnione ze względu na to, że większość banków posiada procedury uniemożliwiające ubieganie się o kredyt firmom działającym na rynku krócej niż 6 miesięcy.

Mając na uwadze potrzeby początkujących przedsiębiorców oferujemy szerokie spektrum możliwości finansowania założenia działalności firmy między innymi poprzez:

  • kredyty bankowe,
  • pożyczki preferencyjne pozabankowe,
  • dotacje na działalność gospodarczą z Urzędów Pracy,
  • finansowanie firmy przez fundusze inwestycyjne,
  • anioły biznesu lub też indywidualni inwestorzy,
  • konkursy na biznesplany (organizowane przez niektóre banku lub też inne organizacje),
  • dotacje unijne (środki finansowe głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub też programów regionalnych) i krajowe dla przedsiębiorców.

Dobór źródła kapitału na start firmy jest uzależniony od wstępnej analizy pomysłu na biznes, dzięki czemu Konsultanci GRUPA SILESIA dysponują informacjami o potrzebach kapitałowych przedsiębiorcy, obszarze działalności czy też innowacyjności jego biznesu.


Finanse na start - realizacja

Pozyskanie finansowania na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa nie jest zadaniem łatwym i wymaga szczegółowej analizy pomysłu biznesowego. Wybór właściwego źródła kapitału przeprowadza się w dwóch krokach.

Etap I - analiza biznesowa

Konsultanci GRUPA SILESIA przykładają szczególną wagę do analizy pomysłu biznesowego przyszłego przedsiębiorcy ze względu na to, że takie aspekty jak między innymi:
wartość koniecznego do pozyskania kapitału oraz planowany rodzaj wydatków (np. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wynagrodzenia programistów itd.),
poziom innowacyjności pomysłu na biznes (krajowy, europejski, światowy),
planowany obszar działania firmy,
doświadczenie i kwalifikacje przedsiębiorcy stanowią przesłanki wyboru określonego źródła kapitału.

Etap II - wybór źródła kapitału na start

Przeprowadzenie analizy biznesowej umożliwia wybór optymalnej dla przedsiębiorcy ścieżki finansowania firmy. Akceptacja przez Klienta (przyszłego przedsiębiorcę) przedstawionych opcji finansowania działalności oznacza rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki z określonego źródła kapitału. Konsultanci GRUPA SILESIA uczestniczą w całym procesie pozyskiwania środków finansowych, aż do ich rozliczenia.

Comments are closed.