Portfolio Category: Finansowanie zwrotne

Finanse na start

Konsultanci GRUPY SILESIA specjalizują się w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych źródeł kapitału dla podmiotów już działających, jak również dla osób/firm, które zamierzają stworzyć nowe przedsiębiorstwo. Jesteśmy świadomi, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które mają zamiar prowadzić działalność w branżach o wysokiej kapitałochłonności. Dodatkowo korzystanie z finansowania kredytowego…
Więcej...

Finansowanie inwestycji

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w doborze optymalnego źródła finansowania zwrotnego, jak również przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (np. wniosek kredytowy, biznesplan itd.). Dobór optymalnego źródła finansowania zwrotnego inwestycji następuje spośród między innymi: pożyczki i kredyty (preferencyjne, rynkowe), finansowanie leasingowe, poręczenia bankowe, źródła finansowania typu seed capital, venture capital. Dodatkowo można byłoby tutaj również wymienić instrumenty mieszane…
Więcej...

Finansowanie bieżącej działalności

Przedsiębiorstwa pozyskują środki na finansowanie bieżącej działalności celem zwiększenia zaangażowania w prowadzoną działalność produkcyjną czy handlową. Kredyt obrotowy jest w większości banków oferowany w 3 głównych rodzajach: kredyt typu overdraft – przyznawany do posiadanego przez firmę rachunku na okres roku, kredyt revolvingowy (w rachunku kredytowym), który musi być za każdym razem uruchomiony zleceniem posiadacza rachunku,…
Więcej...