Obsługa inwestycji

Konsultanci GRUPA SILESIA świadczą wszechstronne i profesjonalne usługi w zakresie wykonywania dokumentacji i wniosków do uzyskania przez Inwestorów niezbędnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego pozwoleń, zezwoleń i koncesji.
Usługi te dotyczą przede wszystkim wykonywania opracowań z zakresu ochrony środowiska. Do opracowań takich należą:

  • Raport oddziaływania na środowisko i Karta informacyjna przedsięwzięcia – niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z Raportem początkowym
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
  • Operat wodnoprawny na pobór wód lub odprowadzanie ścieków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Inwentaryzacja lub waloryzacja przyrodnicza
  • oraz innych opracowań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu określimy jakie wymagania stawiają przed Klientem przepisy z zakresu ochrony środowiska, pomożemy zoptymalizować procesy produkcyjne, dobrać najwłaściwsze rozwiązania organizacyjno-technologiczne zarówno na etapie inwestycyjnym jak również dla już istniejących zakładów.
Nasze podejście opiera się na założeniu, że przewidywanie i zapobieganie jest zawsze korzystniejsze niż likwidowanie skutków oddziaływań. Dzięki temu ochrona środowiska w przedsiębiorstwie staje się opłacalna.
Rozsądne wprowadzanie zasad ochrony środowiska na właściwym etapie inwestycyjnym jest korzyścią dla Inwestora i pozwala na wskazanie możliwych obszarów konfliktowych oraz uniknięcie w przyszłości kar i obciążeń administracyjnych, które wiążą się z niedopełnieniem obowiązków prawnych.

Wiemy, że liczy się czas, dlatego działamy sprawnie, a przygotowane dokumentacje są kompletne pod względem merytorycznym i zawierają wymagane informacje, co pozwala uniknąć wielu uzupełnień i wyjaśnień na etapie postępowania administracyjnego. Oferujemy swoją pomoc na etapie postępowania administracyjnego – pośredniczymy lub reprezentujemy Inwestora przed organami administracji publicznej i pomagamy wypracować rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony. Dzięki takiemu podejściu proces przebiega sprawnie, a decyzje wydawane są możliwie szybko.

Comments are closed.