Finansowanie inwestycji

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w doborze optymalnego źródła finansowania zwrotnego, jak również przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (np. wniosek kredytowy, biznesplan itd.).

Dobór optymalnego źródła finansowania zwrotnego inwestycji następuje spośród między innymi:

  • pożyczki i kredyty (preferencyjne, rynkowe),
  • finansowanie leasingowe,
  • poręczenia bankowe,
  • źródła finansowania typu seed capital, venture capital.

Dodatkowo można byłoby tutaj również wymienić instrumenty mieszane jak np. pożyczki z umorzeniem, czy też subwencje odsetkowe. Szczegółowy opis tych instrumentów z powodu ich częściowo bezzwrotnego charakteru znajduje się jednakże w menu Finansowanie bezzwrotne.

Konsultanci GRUPA SILESIA dysponują ofertą kilkunastu banków i innych instytucji finansowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Klientowi optymalne źródło finansowania zwrotnego oraz opracować niezbędną dokumentację.


Finansowanie inwestycji - schemat realizacji usługi

Pozyskanie kapitału na finansowanie inwestycji jest zadaniem bardziej skomplikowanym niż w przypadku finansowania działalności bieżącej głównie ze względu na to, że przeważnie środki planowane do zaangażowania przez przedsiębiorstwo są znacznie większe.

Procedura doboru optymalnego źródła finansowania inwestycji obejmuje następujące etapy:

Etap I - wstępny audit zdolności kredytowej

Identyfikacja optymalnych dla Klienta parametrów źródła finansowania i wstępna analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, obejmuje między innymi:

  • określenie wartości oraz rodzaju inwestycji, preferowanej długości okresu spłaty, poziomu wkładu własnego, możliwości zabezpieczenia, oczekiwany korzyści podatkowych,
  • wstępną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,

Konsultanci GRUPA SILESIA biorą również pod uwagę preferencje Klienta odnośnie optymalizacji podatkowej - możliwości oferowanych w tym zakresie przez wybrane źródła finansowania inwestycji (np . kredyt inwestycyjny umożliwia obniżenie podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy, czy też odliczenie amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy; z kolei finansowanie inwestycji leasingiem sprawia, że opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu).

Etap II - dopasowanie i rekomendacja źródeł finansowania

Etap drugi doradztwa w zakresie pozyskania źródła kapitału inwestycyjnego polega na dopasowaniu dostępnej oferty rynkowej do potrzeb Klienta i jego parametrów zdolności kredytowej. Konsultanci GRUPA SILESIA oferują doradztwo w zakresie doboru optymalnego źródła kapitału finansowania inwestycji z oferty kilkunastu krajowych banków oraz innych instytucji finansowych.

Comments are closed.