Finansowanie bieżącej działalności

Przedsiębiorstwa pozyskują środki na finansowanie bieżącej działalności celem zwiększenia zaangażowania w prowadzoną działalność produkcyjną czy handlową. Kredyt obrotowy jest w większości banków oferowany w 3 głównych rodzajach:

  • kredyt typu overdraft – przyznawany do posiadanego przez firmę rachunku na okres roku,
  • kredyt revolvingowy (w rachunku kredytowym), który musi być za każdym razem uruchomiony zleceniem posiadacza rachunku,
  • kredyt obrotowy – kredyt celowy o stałym terminie spłaty (dotyczy konretnej transakcji).

Dodatkowo banki oferują również różnego rodzaju gwarancje (np. do przetargów), akredytywy lub dyskonto akredytywy dla firm prowadzących zagraniczny obrót towarami.

Konsultanci GRUPA SILESIA dysponują ofertą kilkunastu banków, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Klientowi optymalny produkt bankowy.

Pozyskanie kapitału na finansowanie bieżącej działalności nie jest zadaniem łatwym i wymaga analizy co najmniej kilku parametrów zarówno charakteryzujących przedsiębiorstwo jak i parametrów dostępnej oferty kredytów obrotowych.

Niezależnie od banku kredytującego niektóre zasady korzystania z kredytów obrotowych są wspólne:

  • prowadzenie działalności dłużej niż 1 rok w branży obsługiwanej przez bank,
  • brak obecności firmy w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (lub w podobnych rejestrach prowadzonych przez bank),
  • wykazanie dodatniego wyniku finansowego,
  • wysokość kredytu obrotowego uzależniona jest przeważnie od obrotów firmy, jak również od możliwego do przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia (np. rzeczowego, czy w przypadku kredytu na zakup towaru bank może się zabezpieczyć na towarze, a następnie na należności od kontrahenta) lub też oceny sytuacji finansowej firmy,

Konsultanci GRUPA SILESIA oferują doradztwo w zakresie doboru optymalnego produktu bankowego z oferty kilkunastu krajowych banków.

 

Comments are closed.