Finansowanie służby zdrowia

Specyfika finansowania służby zdrowia ze środków publicznych, prywatnych lub mieszanych powoduje, że dla podmiotów tej branży oferowanych jest kilka rodzajów środków wsparcia bezzwrotnego.

  1. Środki dla służby zdrowia finansowanej ze środków prywatnych

Środki finansowe przeznaczone dla służby zdrowia finansowanej tylko ze środków prywatnych istnieją w ramach dotacji dla przedsiębiorstw. Podmioty służby zdrowia są tutaj traktowane jako tradycyjne przedsiębiorstwa, działające w branży ochrony zdrowia. Podstawowym kryterium udzielenia wsparcia jest innowacyjność planowanego do realizacji projektu inwestycyjnego.

  1. Środki dla służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych

"Środki publiczne" oznaczają tutaj środki pochodzące z NFZ, jak również inne środki o publicznym pochodzeniu i charakterze. W ramach działania wsparcie mogą uzyskać podmioty publiczne (np. nadzorowane przez jednostki sektora finansów publicznych), jak i podmioty prywatne, których przychody przynajmniej w części mają charakter publiczny. Wsparcie jest przeznaczone na określone obszary medyczne np. w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego:

grup chorób, które zostały zidentyfikowane jako istotne- przyczyny dezaktywizacji zawodowej (choroby układu - krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne),
obszaru świadczeń opieki geriatrycznej,
dziedzin medycyny, ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem (położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, psychiatria dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca),
specyficznych grup chorobowych istotnych dla regionu, wynikających z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno – epidemiologicznej.
W większości programów regionalnych do finansowania dopuszczone zostaną wyłącznie przedsięwzięcia oparte na istniejącej infrastrukturze z wykorzystaniem bazy łóżkowej danej jednostki.

W przeciwieństwie do dotacji dla podmiotów finansujących swoje działanie ze środków prywatnych, głównym kryterium wsparcia nie jest tutaj innowacyjność, ale zwiększenie efektywności i dostępności infrastruktury medycznej. Oczywiście innowacyjność to dodatkowy atut każdej inwestycji.

Finansowanie służby zdrowia - schemat realizacji usługi

Pozyskanie kapitału finansowego bezzwrotnego dla podmiotów służby zdrowia to zadanie wymagające szczegółowej analizy kwalifikowalności podmiotu (wnioskodawcy) oraz inwestycji. Wiąże się to między innymi z podziałem służby zdrowia na finansowaną ze środków publicznych, prywatnych, czy mieszanych, jak również szeregiem wykluczeń związanych z charakterem inwestycji, planowanym obszarem usług medycznych i regionalnymi potrzebami.

Procedura doboru optymalnego źródła finansowania inwestycji obejmuje następujące etapy:

Etap I - wstępny audit

Wstępny audit umożliwia:

zapoznanie się konsultantów GRUPA SILESIA ze specyfiką Klienta, w tym źródłem osiąganych przychodów, czy zakresem świadczonych usług medycznych,
określenie wartości oraz rodzaju inwestycji,
identyfikację optymalnych dla Klienta parametrów źródła finansowania
Konsultanci GRUPA SILESIA realizują audit wstępny zarówno w kontekście potrzeb kapitałowych Klienta, ale również potrzeb w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Etap II - dopasowanie i rekomendacja źródeł finansowania

Etap drugi doradztwa w zakresie pozyskania kapitału finansowego bezzwrotnego (dotacje UE) umożliwia określenie i rekomendowanie źródeł finansowania. Mogą one obejmować finansowanie z regionalnych programów operacyjnych (jeden program na każde województwo), programów krajowych, mechanizmu norweskiego lub EOG.

Konsultanci GRUPA SILESIA oferują doradztwo w zakresie doboru optymalnego źródła finansowania podmiotów służby zdrowia z kilkunastu różnych źródeł krajowych oraz międzynarodowych.

Comments are closed.