Obsługa bieżąca firm

Konsultanci GRUPA SILESIA świadczą wszechstronne i profesjonalne usługi w zakresie wykonywania dokumentacji i wniosków do uzyskania przez przedsiębiorstwa niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu określimy jakie wymagania stawiają przed Klientem przepisy z zakresu ochrony środowiska, pomożemy zoptymalizować procesy produkcyjne, a także dobrać najwłaściwsze rozwiązania organizacyjno-technologiczne. W wyniku zmieniających się przepisów prawnych oraz wdrażaniu wymogów unijnych dotyczących ekologii, przedsiębiorstwa muszą podejmować kroki zmierzające do poprawy ochrony środowiska. Dzięki naszym kompleksowym usługom Klienci mogą osiągać wytyczone przez siebie cele biznesowe z zachowaniem zasad odpowiedzialności ekologicznej i w zgodzie z normami prawnymi.

Zakres świadczonych usług dotyczy:

Oceny oddziaływania na środowisko

Ochrony powietrza atmosferycznego

Gospodarki wodno-ściekowej

Gospodarki odpadami

Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

Certyfikatów/audytów energetycznych

Doradztwa i sprawozdawczości

Comments are closed.