Category Archives: Najważniejsze usługi

Finanse na inwestycje

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w doborze optymalnego źródła finansowania bezzwrotnego inwestycji, jak również w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (np. wniosek aplikacyjny, biznesplan, studium wykonalności, itd.). Dobór optymalnego źródła finansowania zwrotnego inwestycji następuje spośród między innymi: regionalnych programów operacyjnych, krajowych programów operacyjnych (np. PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój), europejskich programów pomocowych (np. Horizon 2020),…
Więcej...

Strategie rozwoju rynku i marketingowe

GRUPA SILESIA wspiera Klientów w obszarze opracowania strategii rozwoju, jak również strategii funkcjonalnych (strategia marketingowa). Opracowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju oznacza dla przedsiębiorstwa takie korzyści jak między innymi : zaplanowanie długotrwałego rozwoju budowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa koncentracja działalności na kluczowych z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej obszarach działalności możliwość zintegrowania kadry zarządzającej…
Więcej...

Studium wykonalności przedsięwzięć

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie przygotowania studium wykonalności przedsięwzięć. W porównaniu do dokumentu jakim jest biznes plan studium wykonalności obejmuje dodatkowo zakres związany z analizą techniczną przedsięwzięcia. Studium wykonalności jest niezbędne dla inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego (w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) lub też inwestycji realizowanych w formule tzw. project finance. Studium…
Więcej...

Eko-innowacje

Eko-innowacja to każda forma innowacji mająca na celu znaczący i widoczny postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie wpływu na środowisko lub osiągnięcie bardziej efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym energii (European Commission, Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 – 2013). GRUPA SILESIA świadczy usługi doradcze w zakresie zagadnień związanych z eko-innowacjami. Mogą…
Więcej...

Badania rynku

Ludzie reklamy, którzy ignorują badania są tak samo niebezpieczni jak generałowie ignorujący dekodowanie sygnałów wroga. (David Ogilvy, założyciel Ogilvy Group) Literatura z zakresu marketingu określa badanie rynku jako celowe, systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych pomocnych w rozpoznaniu mechanizmów rynku, jego struktury i stopnia rozwoju. Badanie rynku to również badanie wzajemnych relacji między…
Więcej...

Finansowanie bieżącej działalności

Przedsiębiorstwa pozyskują środki na finansowanie bieżącej działalności celem zwiększenia zaangażowania w prowadzoną działalność produkcyjną czy handlową. Kredyt obrotowy jest w większości banków oferowany w 3 głównych rodzajach: kredyt typu overdraft – przyznawany do posiadanego przez firmę rachunku na okres roku, kredyt revolvingowy (w rachunku kredytowym), który musi być za każdym razem uruchomiony zleceniem posiadacza rachunku,…
Więcej...