Studium wykonalności przedsięwzięć

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie przygotowania studium wykonalności przedsięwzięć. W porównaniu do dokumentu jakim jest biznes plan studium wykonalności obejmuje dodatkowo zakres związany z analizą techniczną przedsięwzięcia. Studium wykonalności jest niezbędne dla inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego (w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) lub też inwestycji realizowanych w formule tzw. project finance.

Studium wykonalności ma na celu:

  • sprecyzowanie potrzeb odbiorców projektu
  • wybór optymalnej opcji/wariantu realizacji projektu
  • określenie zakresu przedsięwzięcia wraz z jego parametrami podstawowymi,
  • przeprowadzenie szacunku nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i finansowania
  • inwestycji oraz źródeł jej finansowania
  • analizę zasadności realizacji projektu w kontekście potrzeby grupy docelowej

Zatem prawdziwe jest stwierdzenie, że analizy wstępne realizowane w ramach studium wykonalności pozwalają na ocenę zasadności realizacji inwestycji, możliwości jej przeprowadzenia i późniejszej eksploatacji oraz wybór najlepszej opcji inwestycyjnej.

Nasza oferta obejmuje między innymi przygotowanie:

  • Studium Przedinwestycyjnego (Pre-Feasibility Study);
  • Studium Wykonalności Projektu (Feasiblity Study).

Opracowany przez Konsultantów GRUPA SILESIA biznes plan jest dostosowany do celów i potrzeb Klienta, przedstawia założenia biznesowe przedsięwzięcia, jak również prognozy związane z danym przedsięwzięciem w określonym horyzoncie czasu.

Comments are closed.