Portfolio Category: Doradztwo

Badania rynkowe

Ludzie reklamy, którzy ignorują badania są tak samo niebezpieczni jak generałowie ignorujący dekodowanie sygnałów wroga. (David Ogilvy, założyciel Ogilvy Group) Literatura z zakresu marketingu określa badanie rynku jako celowe, systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych pomocnych w rozpoznaniu mechanizmów rynku, jego struktury i stopnia rozwoju. Badanie rynku to również badanie wzajemnych relacji między…
Więcej...

Strategie rozwoju rynku i marketingowe

GRUPA SILESIA wspiera Klientów w obszarze opracowania strategii rozwoju, jak również strategii funkcjonalnych (strategia marketingowa). Opracowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju oznacza dla przedsiębiorstwa takie korzyści jak między innymi : zaplanowanie długotrwałego rozwoju budowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa koncentracja działalności na kluczowych z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej obszarach działalności możliwość zintegrowania kadry zarządzającej oraz…
Więcej...

Biznes plany

Cel bez planu jest tylko życzeniem. (Antoine de Saint-Exupéry) Przez bycie nieprzygotowanym, przygotowujesz się do porażki. (Benjamin Franklin) Konsultanci GRUPY SILESIA to uznani eksperci w dziedzinie organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki oraz finansów i prawa. Taki skład gwarantuje profesjonalizm biznes planu w każdym jego aspekcie. Wierzymy, że nasz profesjonalne podejście do opracowania biznes planów powinno dla Klienta…
Więcej...

Analizy finansowe

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie opracowania analiz ekonomiczno-finansowych, które dostarczają kluczowych informacji finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania operacyjnego oraz strategicznego. Nasza oferta obejmuje: analiza finansowa - rodzaj analizy, której celem jest między innymi ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej inwestycji, czy weryfikację trwałości finansowej. Analiza finansowa obejmuje sytuację majątkową i finansową, identyfikację wzrostu i pozycji…
Więcej...

Studium wykonalności przedsięwzięć

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie przygotowania studium wykonalności przedsięwzięć. W porównaniu do dokumentu jakim jest biznes plan studium wykonalności obejmuje dodatkowo zakres związany z analizą techniczną przedsięwzięcia. Studium wykonalności jest niezbędne dla inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego (w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) lub też inwestycji realizowanych w formule tzw. project finance. Studium…
Więcej...