Fundusze Norweskie

RUSZA III EDYCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
Bezzwrotną pomoc można uzyskać w obszarach tematycznych:

a) Badania

Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro

Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro

Obszary wsparcia (definiują , co jest kwalifikowalne w danym obszarze programowym)

- współpraca w zakresie badań między krajem darczyńcą a państwami beneficjentami,

- badania naukowe w priorytetowych obszarach lub obszarach programowych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego bądź w innych uzgodnionych obszarach,

- stosowanie wyników badań naukowych,

- budowanie zdolności w badaniach naukowych, w tym wspieranie karier kobiet – naukowców oraz naukowców na wczesnym etapie kariery,

- uczestnictwo i współpraca państw beneficjentów w Europejskim Obszarze Badawczym.

b) Zdrowie

Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 20 000 000 euro

Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro

Obszary wsparcia (definiują , co jest kwalifikowalne w danym obszarze programowym)

- zapobieganie chorobom niezakaźnym,

- zapobieganie chorobom zakaźnym i kontrola nad nimi zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zdrowia, w tym gruźlica i HIV/AIDS,

- rozwój systemów opieki zdrowotnej, w tym systemy informacyjne i monitorowania,

- powszechny dostęp do opieki zdrowotnej,

- ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu i obciążenia chorobami,

- zdrowie psychiczne, w tym zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających,

- wzmocnienie systemów udzielania podstawowych usług opieki zdrowotnej,

- zdrowe i aktywne starzenie się.

Wstępnie zakłada się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się na początku 2019 r.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły skontaktuj się z naszymi konsultantami

Comments are closed.