Szkolenia dla auditorów i pełnomocników ISO

Konsultanci GRUPA SILESIA aktywnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem poprzez organizację szkoleń dla auditorów oraz pełnomocników Systemów Zarządzania zgodnych z normą ISO.

Po ukończeniu szkolenia z wybranej normy ISO uczestnicy (Auditorzy wewnętrzni) będą w stanie:

 • opisać obowiązki auditora wewnętrznego w procesach utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania,
 • objaśnić cel i strukturę danej normy ISO,
 • zaplanować audit wewnętrzny i przygotować się do niego, zebrać materiał do auditu przez obserwację, rozmowy oraz próbki dokumentacji i rekordów danych,
 • opracować oparte na faktach sprawozdania auditowe, które pomogą ulepszyć SZ,
 • zasugerować sposoby weryfikacji skuteczności działań naprawczych.

Po ukończeniu szkolenia z wybranej normy ISO uczestnicy (Pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania) będą w stanie:

 • nadzorować prace związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu
 • zarządzania jakością w organizacji,
 • skutecznie kierować zespołami auditorów wewnętrznych,
 • skutecznie przygotować SZ do recertyfikacji / przeglądów nadzorujących.

Podstawowym celem szkoleń z zakresu norm ISO jest przekazanie wiedzy (część teoretyczna szkoleń), jak również doświadczeń i umiejętności praktycznych Konsultantów GRUPA SILESIA (część praktyczno - warsztatowa szkoleń). Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu ma wnieść wartość dodaną do swojej organizacji oraz wspomóc jej samodoskonalenie.


Zarys szkolenia dla audytorów i pełnomocników ISO

Poniżej przedstawiamy zarys szkoleń realizowanych przez Konsultantów GRUPA SILESIA dla auditorów oraz pełnomocników w obszarze normy ISO 9001.

Zarys programu szkolenia dla Auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością obejmuje następujące zakresy tematyczne:

 • wprowadzenie do norm ISO 9001, 14001 oraz ISO 18001
 • odejście procesowe
 • omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem auditowania
 • wytyczne dotyczące auditowania
 • kompetencje i cechy osobowościowe auditorów, dobór zespołu auditorów
 • planowanie auditu, cel, zakres, spotkanie otwierające
 • techniki prowadzenia rozmów auditowych, komunikacja werbalna i niewerbalna
 • dokumentowanie niezgodności oraz prowadzenie zapisów z auditu
 • wnioski z auditu, przygotowanie raportu, spotkanie zamykające

Szkolenie dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością obejmuje następujące zakresy tematyczne:

 • wprowadzenie do norm ISO 9001, 14001 oraz ISO 18001,
 • 8 zasad zarządzania jakością,
 • omówienie wymagań normy ISO 9001,
 • podejście systemowe,
 • pełnomocnik zadania i rola w organizacji,
 • dokumentacja systemowa nadzór, zarządzanie, identyfikacja,
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • program auditów wewnętrznych,
 • przygotowanie danych do przeglądu zarządzania,
 • podstawowe narzędzia kształtowania jakości,
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001,

Wymiar godzinowy szkoleń uzależniony jest od potrzeb Klienta w aspekcie szczegółowości szkolenia, ale zwykle nie przekracza 3 dni szkoleniowych.

Szkolenia z zakresu norm ISO realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez uczestników. Szkolenia kończą się przyznaniem certyfikatu uczestnictwa.

Konsultanci GRUPA SILESIA prowadzą również szkolenia z zakresu norm ISO 14001, 18001/OHSAS oraz ISO 27000.

Comments are closed.