Category Archives: Finansowanie ochrony środowiska i eko-innowacji

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa

Procedura formalna po przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstwa Wraz z otrzymaniem decyzji o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo rozpoczyna kilka ścieżek procedur formalnych, których spełnienie warunkuje otrzymanie i rozliczenie środków dotacyjnych. Aby przybliżyć wymogi formalne stawiane przed beneficjentami, przygotowaliśmy syntetyczny opis poszczególnych procedur. Umowa o dofinansowanie Po kilku tygodniach od publikacji listy projektów…
Więcej...

Sprawdź dostępne dotacje i oceń szanse na wsparcie – audyt unijny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą bezpłatnego audytu szans na dotację. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem korzyści dla firm, jakie wiążą się z uzyskaniem dotacji. Jeżeli informacje w nim zawarte są Państwu znane, zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod tekstem, który pozwoli naszym konsultantom na przeprowadzenie dla Państwa audytu i zaproponowanie optymalnej ścieżki pozyskania…
Więcej...

Finansowanie prac B+R ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W ramach konkursów ogłaszanych przez podmioty wspierające działalność naukową istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R przez zespoły badawcze, w tym prac przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przedsięwzięć wspieranych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Korzystanie ze źródeł środków udostępnionych przez wyżej wymienione organizacje pozwala na realizację…
Więcej...

Możliwości dofinansowania termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Możliwości dofinansowania termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje środkami pieniężnymi przeznaczonymi na realizację inwestycji środowiskowych w obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Termomodernizacja budynków zaliczana jest do zadań należących do obszaru ochrony atmosfery, a poszczególne jej elementy Fundusz dofinansowuje w formie dotacji bądź…
Więcej...

Finansowanie rozwoju przy pomocy aniołów biznesu i funduszy VC

Finansowanie rozwoju przy pomocy aniołów biznesu i funduszy VC Działające w Polsce sieci aniołów biznesu oraz fundusze venture capital są jedną z opcji na pozyskanie finansowania dla przedsiębiorców posiadających innowacyjne koncepcje, a jednocześnie borykających się z brakiem kapitału. Podmioty te poprzez wsparcie inwestorskie stymulują rozwój sektora MŚP, wyszukując firm z dużym potencjałem wzrostu i ciekawymi…
Więcej...

Preferencyjne finansowanie w ofercie banków i instytucji finansowych

Preferencyjne finansowanie w ofercie banków i instytucji finansowych Uzyskanie zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw możliwe jest poprzez skorzystanie z oferty banków, obejmującej kredyty preferencyjne lub też dedykowane pożyczki i kredyty dla przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne przy wsparciu środków unijnych. Katalog produktów oferowanych przedsiębiorstwom przez podmioty działające na rynku finansowym jest szeroki, należą do niego również preferencyjny…
Więcej...